Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Præsentation af Narrify – et nyt digitalt værktøj for social vidensdeling i folkeskolen

Forskere fra Arkitektskolen Aarhus og Aarhus Universitet har skabt det sociale vidensnetværk Narrify til Vinding Skole i Vejle. Med Narrify forsøger forskerne at koble børnenes uformelle læring, som den sker i fritid og frikvarterer, med den formelle læring i klasseværelset.

Vi vil gerne invitere dig til præsentation af Narrify. På dagen vil du kunne få en detaljeret gennemgang af systemet og opleve det i brug. Du kan høre om tankerne og processen bag Narrify, og desuden præsenterer vi udviklingspotentialerne for systemet, der lige nu fungerer som en funktionsdygtig mock-up og kræver videreudvikling før den kan udrulles til andre skoler.

På Narrify kan elever og lærere stille spørgsmål til hinanden. Når man stiller sit spørgsmål kan man ”prikke” til nogle af dem i netværket man tror kan besvare spørgsmålet. Det kan både være elever, lærere eller forældre. På den måde opbygges en base af personer med ekspertviden inden for forskellige områder. Hver deltager har en profil, der viser på hvilke områder man har specialviden. Profilen viser både de temaer man interesserer sig for og de spørgsmål man har svaret på.

Rent teknisk er ”Narrify” en mobil web-løsning tilpasset både smartboard, computer og smartphone. Som supplement til it-løsningen har forskerne designet en fysisk installation til Vinding Skole. Installationen trækker softwaren ud i det fysiske rum, bl.a. med væg-projektioner der viser aktuelle spørgsmål og en ”speakers corner”, en boks med videoudstyr, hvor eleverne kan optage en kort kommentar, som efterfølgende lægges ud til deling og vurdering i netværket.

Narrify er skabt i regi af projekt LiTiRum (”Læring og IT i Rum”) og er en del af forsknings- og udviklingsprojektet Kids n' Tweens, der har fokus på børn i alderen 3-12 år. Narrify er udviklet i samarbejde med elever og lærere fra Vinding og Kjellerup Skoler.


Program

10.00-10.10
Velkommen
Om at have et forskningsprojekt i skolen
v. Karen Buhl, Vinding Skole

10.10-10.20
Introduktion og rammerne for projektet
v. Aviaja Borup, Kids n' Tweens Lifestyle

Process
10.20-10.40
Visioner for projektet og perspektiver på sigt
v. Ole Iversen, Aarhus Universitet

10.40-11.00
Paradigmeskifte fra skolen 1.0 til 2.0
v. Alice Nissen, VIA UC

Mock-up
11.10-11.25
Narrify - et værktøj til vidensdeling
En prototype med stort produktpotientiale, Hvad kan løsningen i dag og hvad kan gøre det til et færdigt produkt? v. Morten Kamp Schubert, Digitales

11.25-11.50
Narrify i brug
Om erfaringer ved brug af Narrify i undervisningen af 6.A
v. Katrine Kierstein, Vinding Skole, og Anne-Cecilie, Aarhus Universitet

11.50-12.05
Fysisk forankring i skolen
Ny brug af trapperum i skolen
v. Karin Elbek, RUM arkitekter

Vi går ud til trappen

12.10-12.20
Sådan bruger vi Narrify
Elever der viser brug af app og installation

12.20-12.30
Perspektiver for kommunen
Ved formanden for Børn og Ungeudvalget, Dan Skjerning.

12.30-13.00
Frokost og afslutning

Folkeskolereform: ”En øget og kvalificeret brug af it i undervisningen kræver, at it ikke betragtes isoleret, men som en integreret del af undervisningen og som et pædagogisk og didaktisk redskab til at øge udbyttet af undervisningen. Der igangsættes derfor som led i reformen en række initiativer, der har til hensigt at øge anvendelse af it i skolen.”


Tilmeld dig til højre her på siden.


Praktisk info

Laboratorie: Arkitektur & Design
Tema: Kommunikation med børn
Dato 20.06.2013
Tid 10:00 - 13:00
Sted Vinding Skole
Adresse Vindigvej 54
7100 Vejle
Se adresse på kort