Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Rammer for læring i fremtidens folkeskole

Seminardag for kommuner, skoler, læreruddannere, arkitekter, inventarudviklere, studerende m. fl.
Tidspunkt: d. 30. maj 2012 kl. 14.00-17.00
Sted: Trøjborgsalen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA UC, Trøjborgvej 82, 8200 Aarhus N

Hvorfor ser mange af skolens undervisningsrum ud som for 40 år siden?
Kendskab til læringsstile, motivation, motorik og projekttænkning har skabt forandringer i det pædagogiske landskab gennem de sidste ti år, men brugen af rum og inventar som pædagogiske faktorer er ikke fulgt med.

Ny viden om fysiske rammer og kvalificeret brug af rum og inventar kræver øget erfaringsudveksling og tværprofessionelt samarbejde mellem pædagogisk personale, planlæggere i forvaltninger og arkitekter, både i udviklings- og i ibrugtagningsfasen  af nye og ombyggede undervisningsfaciliteter – hvordan tænkes  rumforløbene og hvilke strategiske, pædagogiske muligheder rummer de i undervisningen?

Dagens seminar belyser problemstillingerne med oplæg fra igangværende projekter i Aarhus Kommunes RULL-projekt, på Syddansk Universitet/Leg og læring – Kids n' tweens lifestyle, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA UC samt på Arkitektskolen Aarhus.

De forskellige faglige tilgange skaber et fundament for fælles drøftelser blandt deltagere og oplægsholdere og ved seminarets afslutning vil vi drøfte interessen for en mulig opfølgning og for tværfaglig netværksdannelse.

Praktisk information:
Tilmeldingsfrist 23. maj. Der er desværre ikke flere ledige pladser.   

Program:

Kl.14.00 Velkomst
v/ Kari Moseng, arkitekt maa og Ella Jørgensen, lektor, cand. pæd.

Kl. 14.05-14.45 ”RULL – rum til leg og læring – når pædagogikken stiller krav til de fysiske rammer”
 – en afsked med industrisamfundets institutioner og tænkning!
v/ Lone Toft, pædagogisk konsulent og Nanna Calmar, arkitekt, RULL, Børn & Unge, Aarhus Kommune
Oplægget vil beskrive RULL programmets historie, arbejdsmetoder og opgaver – konkretiseret i Fredriksbjergbyggeriet – ny skole, nyt daginstitutionsbyggeri i Gellerup samt i  RULL lab.

Kl. 14.45-15.00 Kaffe/the/kage

15.00-15.20 ”Det interaktive skoleinventar” - understøtter nye sociale mønstre og kropslig interaktion
v/ Liselott Stenfeldt, produkt- og interaktionsdesigner, Alexandra Instituttet
Skolemøblernes traditionelle funktioner står overfor forandringer i takt med at omgivelserne i højere grad bliver brugt til mange typer af aktiviteter.
At arbejde med interaktivt inventar skaber omskiftelige og på samme tid specifikt tilpassede møbler i skiftende kontekster. I Move ’n Learn har vi tværfagligt arbejdet med at generere idéer til forskellige fysiske artefakter som er med til at understøtte at hele kroppen integreres i undervisningen og samtidigt understøtter nye sociale mønstre mellem elever.

15.20-15.40 Fysisk aktivitet og læring
v/ Lars Elbæk, Lektor, ph.d., institut for Idræt og biomekanik, SDU, lab-leder for projektet ”Krop og bevægelse” i ”Leg og læring- Kids n' tweens lifestyle”.
Det er dokumenteret at fysisk aktivitet kan have en positiv effekt på læring. Forskning viser, at er man i god fysisk kondition vil man have større intellektuel kapacitet og bedre problemløsende funktioner. Samtidigt er det vist at fysik aktivitet i form af små aktivitetspauser (’brain breakers’) integreret i undervisningen og tillige ’embodiet learning’ (»læring, der forankres til kropslige aktiviteter«) bliver mere effektiv. Dette peger på en anden pædagogisk praksis end den traditionelle skolastisk med stillesiddende undervisning. Udfordringen i projektet er at udvikle inventar, der kan understøtte de forskellige former for fysisk aktivitet koblet til skolens undervisning. Oplægget vil omhandle arbejdet med at anvende denne viden.

15.40-16.00 ”Fra scene til arena” – Fremtidens klasserum i nutidens skole
v/ Ella Jørgensen, lektor, cand. pæd. Læreruddannelsen i Aarhus
Skolens fysiske indretning afspejler en logik og nogle principper, som praksis forventes at fungere efter. Vi har brug for mere viden om de fysiske rums betydning for lærerens praksis og elevernes læreprocesser . Teorier peger på, at vi må gøre os erfaringer – kropsligt. Hvad kan et klasserumslaboratorie?

16.00-16.20 ”De nye rumtypologier i folkeskolen” – grænser, udtryk og betydning
v/ Kari Moseng, arkitekt maa, Arkitektskolen Aarhus
I takt med ændringerne i det pædagogiske landskab er der de seneste 15 år introduceret en række nye læringsrumstypoliger for handling, samling og fordybelse i folkeskolen. Oplægget gør status på et igangværende forskningsprojekt, der undersøger og udfolder mulighederne i  skolens nye fysiske formater, deres forskellige udtryk og brugskvaliteter.

16.20-17.00 Opsamling, diskussion og etablering af vidensnetværk

 

Du kan hente en pdf-version af programmet her.

Praktisk info

Laboratorie: Arkitektur & Design
Dato 30.05.2012
Tid 14:00 - 17:00
Sted Trøjborgsalen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA UC
Adresse Trøjborgvej 82
8200 Aarhus N
Se adresse på kort