Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Veloverstået vidensdag i laboratoriet for Turisme og Oplevelser

26 partnere fra laboratorium for Turisme og Oplevelser deltog i en vellykket vidensdag den 20. januar. Deltagerne kom bl.a. fra syddanske museer, attraktioner, turistbureauer og kommuner.

Det overordnede mål med dagen var at skaffe viden om formidling og kommunikation til børn, to emner der er i fokus i de to udviklingsforløb ”Konger og dronninger på Koldinghus” og ”Mobile rollelege i Fredericia”, der i øjeblikket finder sted i Leg og Læring.

Dagen var delt i to halvdele: Om formiddagen kunne man få mere generel viden om, hvordan man bedst motiverer børn, hvordan børn lærer bedst, hvilke legetyper der findes, samt hvilke pædagogiske og didaktiske udfordringer der er i forbindelse med formidling af kulturhistorie til børn.

Om eftermiddagen gik partnerne ud i to grupper, som de på forhånd havde tilmeldt sig. Den ene gruppe havde fokus på ”Mobile rollelege i Fredericia” og den anden ”Konger og dronninger på Koldinghus”.

Med eftermiddagens foredrags- og oplægsholdere i Fredericia-gruppen fik partnerne blandt andet lejlighed til at høre om:

• Hvilke pædagogiske krav der skal opfyldes, når man skal lave
   rollespil/regelleg til børn i 8-12 års alderen
• Teknologiske muligheder via mobilen
• Case-Study ”Noorhjem” – et nordjysk spilprojekt med mobiltelefonen
   som hovedplatform

I Kolding-gruppen blev man præsenteret for følgende oplæg:

• Hvordan opfatter nutidens børn det klassiske begreb om
   kongen/dronningen
• Teknologiske muligheder via lys, lyd og billeder

Erfaringer fra vidensdagen, Henning Møberg,
Bymuseet i Fredericia
”Det er ikke overdrevet at kalde dagen for en Vidensdag, for vi fik virkelig serveret meget - og i nogle tilfælde - koncentreret viden. Det var interessant at høre teorierne bag læring og få understreget, hvor vigtig det er, at legen bliver central i al læring. Det kan lade sig gøre at skrue et mobilt rollespil sammen, så brugere/rollespillere får en ny viden og oplever legens glæde ved at udnytte mobilteknikken. Men det er kun den ene side af sagen. Det kræver kreativitet at få stoffet/historien bragt på den rette formel. Der er ikke noget der kan tages direkte fra historiebogen.

Erfaringer fra vidensdagen, Axel Johnsen, Koldinghus
”Jeg synes, det var en spændende dag med masser af gode indlæg. Der var skarpt fokus på legen som læringsredskab, og en af oplægsholderne pointerede overbevisende, at børn får mest ud af det, når der veksles mellem leg og mere traditionel formidling af viden. Det spiller godt sammen med vores ambition om, at formidlingen skal passe til den familiesituation, som vores børne- og ungegæster er i, når de kommer på museet. Vidensdagen gav i det hele taget nogle gode input, som jeg glæder mig til at komme i gang med at udmønte i praksis.”

Se fotos fra dagen: http://picasaweb.google.com/110167281113927241200/Vidensdag#  

Se oplæg fra dagen: http://www.kidsntweens.dk/idp164idd11.asp