Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Projektleder til forretningsområdet Leg og læring – Syddansk Turisme

Leg og læring er et prioriteret forretningsområde hos Syddansk Turisme. Omdrejningspunktet er et fireårigt projekt, Leg og Læring - Kids & Tweens Lifestyle, der har til formål at give turisterhvervet, der arbejder med børnefamilier, værktøjer og viden til forretningsudvikling.

Lige nu har projektet næsten 100 virksomheder og videninstitutioner som deltagere. Deltagerne deler ud af deres nyeste viden om målgruppen og udveksler ideer til nye tilbud og oplevelser for børn og unge. Det langsigtede mål er, at virksomhederne opnår en markedsmæssig fordel og bliver i stand til at tiltrække flere turister, kunder og samarbejdspartnere.

Arbejdet udføres i tre laboratorier – Turisme & Oplevelser; Design & Arkitektur; og Krop & Bevægelse - der på hver deres måde arbejder med børn og unges livsstil i forhold til virksomhederne. Hvert laboratorium gennemfører udviklingsforløb, hvor en enkelt eller flere virksomheder sammen udvikler nye konkrete produktkoncepter, ydelser eller services til børn og unge.

Syddansk Turisme er projektejer, og sammen med Spinderihallerne i Vejle udgør vi projektets ledelse og projektsekretariatet. Projektet er støttet af regionale udviklingsmidler, Den Europæiske Regionalfond samt egenfinansiering fra projektets deltagende virksomheder. Læs mere på www.kidsntweens.dk.

Stillingen
Syddansk Turisme søger en projektleder, der kan videreudvikle selve forretningsområdet og fungere som laboratorieleder for turismelaboratoriet. Vedkommende skal sikre fremdrift i projektet, balancere de mange interesser og sikre en korrekt projektudførelse i forhold til Regionalfonden. Der refereres til udviklingschefen hos Syddansk Turisme og samarbejdes i det daglige med en projektkoordinator og en fondskonsulent.

Projektlederen vil være ansvarlig for at koordinere projektaktiviteterne i det daglige i tæt samarbejde med projektets tre øvrige laboratorieledere og den fælles overordnede projektleder.

Vi lægger vægt på:
• Erfaring fra en marketingstilling med fokus på marketingstrategi- og
   udvikling
• Uddannelse på kandidatniveau/evt. HD-A
• Erfaring fra en attraktion eller fra turistbranchen generelt og med børn som
   målgruppe
• Stærk til projektledelse, strukturering og ressource/budgetstyring
• Praktisk orienteret, men anvendelse af viden fra analyser og forskning
• Kan skabe netværk og bygge bro
• Handlingsorienteret, tålmodig, kan drive en proces
• En innovativ og tværfaglig tilgang til arbejdet
• Et godt humør

Laboratorielederen må gerne være en marketingchef med en kreativ og innovativ åre, der ønsker at bevæge sig arbejdsmæssigt i retning af at gå fra at skrue kampagner sammen og afvikle disse til i højere grad at udvikle helt nye måder at lave kampagner på.

Stillingen er på fuld tid, og lønnen fastsættes efter individuel forhandling.
Ansøgning, referencer samt relevante bilag sendes til sekretær Søs Sørensen på: ss@syddanskturisme.dk

For eventuelle spørgsmål kontakt: Udviklingschef Jane Hansen, 22 40 29 14, jh@syddanskturisme.dk

Ansøgningsfrist: tirsdag d. 21. december 2010.

Om Syddansk Turisme
Syddansk Turisme er en erhvervsdrivende fond, der arbejder med strategisk udvikling af turisme og oplevelsesøkonomi i Syddanmark. Vi samarbejder med alle aktører indenfor oplevelsesøkonomien, herunder især turistområdet. Du kommer derfor til at samarbejde med et bredt felt af aktører lige fra kommunens arkitekt, hotellets konferencechef, museumsformidleren og campingpladsejeren til politikeren. Vi er et hold på ca. 20 engagerede medarbejdere, der sætter pris på arbejdsglæde, et højt kvalitetsniveau og en uformel omgangstone. Vores domicil ligger i Teglgårdsparken i Middelfart.