Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Lars Elbæk forsvarer sin ph.d. omkring læring

Et enstemmigt bedømmelsesudvalg finder, at Lars Elbæks (laboratorieleder for Krop og Bevægelse) afhandling ”Læring ved intervention med digitale værktøjer i idrætslæreruddannelsen – Der er ikke noget så teoretisk som en udfordret praksis” opfylder kravene for tildeling af ph.d.-graden og anbefaler, at afhandlingen indstilles til offentlig forsvar.

Forelæsningen og forsvarshandlingen vil foregå mandag d. 22. november fra 14:00 til 16:00 i Bevægelsessalen på Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M. Efterfølgende vil der være reception på Institut for Idræt og Biomekanik.

Har du lyst til at komme og lytte på og efterfølgende stille udfordrende spørgsmål, er der rig mulighed for dette.

Afhandlingen handler om at undersøge læring under udviklings- og forandringsprocesser, når der interveneres med digitale hjælpemidler i uddannelse af idrætslærere.

Følgende problemformulering og problemstillinger indrammer afhandlingens arbejde:
Hvordan kvalificeres og fremmes brugen af digitale hjælpemidler i den videregående idrætslæreruddannelse? Dette behandles gennem følgende problemstillinger om de digitale instrumenter, om omlæring af praksis og om metoder til undersøgelse heraf:

  • Hvad er digitale hjælpemidler i forhold til idræt og bevægelse, og hvordan kan deres funktion forstås i forhold til idrætsuddannelse?
  • Hvilken læring foregår under udvikling og forandring af en undervisnings- og læringspraksis i uddannelse af idrætslærere, hvor støtte fra digitale hjælpemidler i læring af bevægelser indgår?
  • Hvordan støttes, gennemføres og undersøges omlæring af en idrætsundervisnings- og læringspraksis, der stræber mod en højere grad af anvendelse af digitale hjælpemidler i samspil med studentercentrerede undervisningsformer i den videregående idrætslæreruddannelse?

Projektet er gennemført som et aktionsforskningsprojekt med intervention med digitale hjælpemidler og problembaserede- og projektarbejdsformer i 4 semester i idrætslæreruddannelsen på 2 danske læreruddannelser.