Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Konger og dronninger på Koldinghus og i den syddanske region

Laboratoriet for Turisme og Oplevelser har startet et nyt udviklingsprojekt op, hvor det er målet at styrke kulturarven i trekantområdet via formidling af konger og dronninger på Koldinghus. Andre attraktioner med konge- og dronningerelationer, primært Sønderborg Slot, Nyborg Slot og Kongernes Jelling forventes også at indgå i dele af udviklingsforløbet.

Koldinghus er et af Kolding bys stoltheder og en af deres profilerede attraktioner, men det er ikke i særlig grad præget af et børnevenligt image. Museet har derfor igangsat en proces med udarbejdelse af en ny strategi, som kan gøre museet mere attraktivt for børn. I gennem samarbejde med laboratoriet for Turisme og Oplevelser er emnet ”konger og dronninger” fremkommet som et tema, Koldinghus gerne vil styrkes på. Målet er at styrke forbrugernes samlede oplevelse af Kolding som destination og konge/regenter som emne.

Opgaver i udviklingsforløbet:
Fase 1: Projekt ”konger og dronninger” på Koldinghus har til formål at udvikle en permanent formidlingsform/udstillingsform af konge- og dronningehistorierne på slottet til børn i alderen 6-12 år. Fokus for formidlingen er slottes storhedstid, renæssancetiden (ca. 1536-1660) med et primært fokus på Christian 3. og Dorthea samt Christian 4.

Fase 2: De øvrige attraktioner/oplevelsessteder kommer i spil i forhold til at sikre en stafetmæssig sammenhæng, en ”kongerute”, så attraktionerne, forventeligt Koldinghus, Sønderborg Slot, Nyborg Slot og Kongernes Jelling, gensidigt fortæller om og henviser til de andre parters ”konger og dronninger”. Fælles for alle deltagende attraktioner/steder er, at de alle belyser historierne og forholdene til konge og dronninger samt har børn som målgruppe.

Udviklingsarbejdet foregår i et samarbejde med Trekantområdet Danmark, Koldinghus og ovennævnte konge og dronningesteder i den syddanske region. Projektet er nu inde i en udviklingsfase og forventes afsluttet til efteråret 2011.