Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Mobile rollelege i Fredericia

Laboratoriet for Turisme og Oplevelser har netop taget hul på et nyt udviklingsprojekt, hvor det er målet at udvikle mobile rollelege for børn. Dvs. lege, hvor børn gennem leg og rollespil, styret og instrueret via mobiltelefoner, kan indlære Fredericia bys fantastiske historie og livet som soldat.

Fredericia er begavet med en usædvanlig interessant militærhistorie, der samtidig er en af de bærende historier og brands for byen. Formålet er at styrke Fredericias position yderligere omkring sin militære historie i forhold til børn (9-12 årige) og børnefamilier.

Udover partnerne i Fredericia, som får styrket sit produkt, er modellen for, hvorledes et rollelegespil kan anvendes, interessant for andre kommuner, byer og attraktioner, som skal formidle historier over for børn. Dette indebærer samtidig, at produktet kan give hele den mobile softwarebranche et nyt produkt, som kan afsættes bredt inden- og uden for landets grænser.

Udviklingsforløbet skal sikre 2 følgende opgaver:

1) Udvikling af et system til mobile rollelege på byplan. I dette forløb indsamles og bearbejdes den nødvendige viden undervejs. Af viden, som fremfindes, dannes og anvendes undervejs kan bl.a. nævnes:

a) pædagogiske udfordringer i forbindelse med formidling af kulturhistorie
    til børn
b) læringsmæssige muligheder og ulemper ved sms-formen
c) historisk viden inden for emneområdet
d) den valgte formidlingsform anvendt til børn

2) En businessplan og endelig forretningsmodel for driften af rollelegsspillet i byen, således at systemet kan ibrugtages efter den foreslåede økonomiske model.

Udviklingsarbejdet foregår i et samarbejde med Museerne i Fredericia, Turistbureauet i Fredericia, Fredericia Erhvervsudviklings og Trekantområdet Danmark. Projektet er nu inde i en udviklingsfase, og projektet forventes afsluttet til sommeren 2011.