Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Der er taget et rigtigt godt afsæt til den interaktive trampolin!

Leg og Læring, Kids’n Tweens Lifestyle har startet et udviklingsprojekt op, hvor det er målet at fremstille en interaktiv trampolin med henblik på at udvikle nye lege- og aktivitetsformer til leg på trampolin. Formålet er at ramme nye målgrupper af børn, som kan opleve glæden og fornøjelsen ved at lege på trampolinen. Udviklingsarbejdet foregår i et samarbejde med PE-redskaber og PlayAlive.
 
Indledningsvist er etableret et omfattende videnfundament for idéudvikling af den interaktive trampolin. Det drejer sig bl.a. om viden om trampoliner, skadesbilleder, aktivitetsniveau og legeformer, herunder gennemførelse af brugerundersøgelser.
 
Idéudviklingen af den interaktive trampolin kulminerede med et ’design-gathering’ i Vingstedcentret, hvor de personer der, havde ’aktier’ i projektet fra virksomhederne samt de personer, der havde indsamlet viden, og endelig Tina (proces-tovholder) fra laboratoriet Arkitektur og Design deltog.
 
Samlet resulterede det i ca. 42 forskellige ideer til playgames og aktivitetsformer i den interaktive trampolin og 6 koncepter. Koncepterne blev der videreudviklet på ved at vi videofilmede gameplayene, som vi mente de skulle gennemføres med dukker i en fitnesstrampolin. Se videoen http://www.youtube.com/watch?v=S_cp4lG2FOQ.
 
Sidste fase i konceptudviklingen bestod af en validering af koncepterne, hvorefter de 6 koncepter blev beskrevet og et idékatalog over de 42 producerede ideer blev udformet. På et efterfølgende møde med de involverede virksomheder blev disse dokumenter brugt til at træffe den endelige beslutning om at arbejde videre med et ”energizer” koncept, hvor målet er at fremme et højt aktivitetsniveau og et ”GardenBand” koncept, som handler om at komponere/sammensætte forskellige musikstykker/musikfortællinger. Ved valg af disse koncepter har målet været både at arbejde med et playgames, der stimulerer til høj fysisk aktivitet og giver feedback samt et koncept, hvor den aktivt hoppende selv ’komponerer’ sine egne musikstykker i trampolinen.
 
Udviklingsforløbet har således ideelt fulgt udviklingsfaserne med udarbejdelse af problemstilling med ’target pris’ på produktet, videnindsamling og efterfølgende alternerende idéproducerende og rationelt validerende faser, som blev skitseret på konferencen d. 30.-31. august på Hotel Legoland.
 
Projektet er nu inde i en udviklingsfase, hvor de tekniske løsninger med registrering af trampolindugens bevægelser og montering af 4 satellitter udvikles. Efterfølgende udvikles og programmeres de udvalgte playgames. Undervejs i disse faser vil børn indgå i afprøvning af både de tekniske løsninger og i udviklingen af playgames samt i test af de udvalgte koncepter.