Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Fik du pakket dine IDEO metodekort ud efter konferencen?

Leg og Læring, Kids n´ Tweens konferencen ”Fra trend til produkt” i august udleverede IDEO metodekort til alle deltagere.
 
Helle Klemmesen, som er designstuderende på Arkitektskolen Aarhus, blev inspireret af bunken af gode ideer til, hvordan børn kan inddrages i udviklingsprocessen af produkter og services til børn, så hun gik hjem og afprøvede metoderne i forbindelse med hendes afgangsprojekt, der handler om grundskolen og samarbejdet med erhvervslivet.
 
Med udgangspunkt i metodekortet ”Pieces of Me” tog hun ud i 2. klasse på Tilst skole. Metodekortet lægger op til, at børnene starter med at lave en collage over et bestemt emne, og herefter kan interviewet med børnene starte. Collagen gør det let at få startet samtalen. 
 
Helle havde modificeret metoden og bad eleverne tegne en tegning af det, de gerne ville være, når de blev store. Herefter afholdte Helle interview, hvor hun startede med at spørge børnene, om de ville fortælle, hvad det var, de havde tegnet, og på denne måde blev isen brudt med det samme.
Helle fortæller, at metoden betød, at hun hurtigt fik børnenes tillid, og at de derfor var lette at interviewe. ”Børnene var på hjemmebane, da de skulle fortælle om deres tegning, og det gjorde, at de glemte, hvem jeg var – tegningen virkede som en isbryder.” siger Helle.
 
Helle interviewede også elever i 6. og 8. klasse. I 6. klasse havde hun bedt dem skrive et par linjer om, hvad de gerne vil være, og det virkede også fint til at starte samtalen. I 8. klasse startede interviewet, uden at eleverne havde lavet noget på forhånd, og her kunne Helle klart mærke en forskel, idet det var sværere at komme i gang med interviewet. Hun kom til at bruge mere tid på at forklare, hvad det var, hun ville.
 
Helles anbefaling til andre er derfor, at det er en rigtig god idé at starte et interview med børn med at få børnene til at lave en tegning, en collage eller en tekst alt efter, hvad der giver mening for den konkrete opgave og barnets alder.
 
Desuden havde Helle stor glæde af at læse IDEO´s ”Basics Rules” før interviewene med børnene. Basis reglerne fra IDEO omhandler:
 
§  Sørg for at barnet føler sig komfortabel
§  Lad børnene føle sig som eksperter
§  Respekter hele familien
§  Lav oplevelsen sjov
 
Hvis du ikke allerede har fået taget elastikken af kortene, håber vi, at dette har inspireret dig til at bruge de næste 5 minutter på at bladre dem igennem. Vi modtager gerne mails med dine erfaringer fra inddragelse af børn i udviklingsprocessen.  Mail til Tina.Holm.Sorensen@aarch.dk