Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Nye artikler om koncepterne udviklet i regi af Kids n’ Tweens

Siden sidst er der offentliggjort en række nye artikler om de koncepter vi i regi af Kids n' Tweens har afsluttet inden for det seneste halve år.
De kan hentes i ”Viden og værktøjer” på vores hjemmeside kidsntweens.dk:

Fra co-creation til bookability. Erfaringer fra ”Lillebælt Waters”.
Peter Kvistgaard, ph.d., og John Hird

Towards an Ecological Inquiry in Child Computer Inter-Action.
Formidling om LITiRUM. Indsendt til International Design for Children Conference, afviklet i New York, juni 2013.

Samarbejde om innovation inden for området ”leg og læring”.
Udarbejdet med udgangspunkt i data fra afsluttende evaluering af Lars Gjelsing, Ålborg Universitet i samarbejde med Teknologisk Institut.

Fra vidensnetværk til kommercielt gennembrud – erfaringer fra erhvervsudviklingsprojektet Leg og Læring.
Lars Gjelsing Ålborg Universitet i samarbejde med Teknologisk Institut.

Vandrehjemmet i børnehøjde, Styrker, svagheder og fremtidige udviklingsmuligheder.
Anette Therkelsen, Tourism Rearch Unit, Aalborg Universitet. Artiklens resultater præsenteret på seminar i Givskud Zoo 30. april og kommer i nyhedsbrev i efteråret 2013.

Design af sociale medier til brobygning mellem formelle og uformelle læringsmiljøer i folkeskolen.
Anne-Cecilie Christensen, cand. scient. i antropologi og Ole Sejer Iversen, professor i
Child-Computer Interaction, Aarhus Universitet. Juli 2013.

Undersøgelse af børns motivation for træning i Happy Rehab version 2.0 og på TreaxPads.
Sara Rosager Mortensen, Forskning og innovation, University College Lillebælt september 2013