Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Billund i børnehøjde

Kids n’ Tweens delprojektet ”Børn som designpartnere” hjælper Billund Kommune med at inddrage børn i processer, bl.a. i forbindelse med BillundSkolen.
 
Aviaja Borup og Mie Nørgaard, begge fra Arkitektskolen i Aarhus, har sammen med 16 elever og fem voksne skabt et inspirations-katalog til indretningen af BillundSkolens udearealer. I forbindelse med fusionen af to lokale skoler skal BillundSkolen ombygges for knap 40 mio. kr., og her har projekt ”Børn som designpartnere” bidraget med ekspertise i ideudvikling sammen med børn.

- Vi har gennemført to workshops med fokus på både proces og ideer, forklarer Aviaja Borup fra Kids n’ Tweens’ laboratorium for arkitektur og design.

- Undervejs har vi brugt vores nyudviklede værktøjskasse, der skal inspirere børn og voksne til at slippe deres vante rutiner og tænke nyt. Værkstøjskassen indeholder bl.a. et par fremtids-briller, noget tryllestøv og en t-shirt, der giver superkræfter, så man kan flytte store ting, der står i vejen for ens gode ideer.  Vi udviklede masser af ideer til fremtidens skolegård. Ideerne har vi bl.a. fastholdt på nogle store plancher, som stadig hænger på skolen, til inspiration for de mange elever, der ikke deltog i workshoppen. De 16 børn, der deltog, har derudover fået en bog, som de kan bruge til at skrive nye ideer og klistre billeder ind i. Det samlede materiale stiller vi til rådighed for Billund Kommune og de arkitekter, der skal arbejde videre med ombygningen af BillundSkolen.
Ud over den konkrete ideudvikling i forbindelse med de nye udearealer for BillundSkolen har Aviaja Borup og Mie Nørgaard uddannet de fem voksne, der udgør Billund Kommunes task force for inddragelse af børn. Baggrunden for dannelsen af den kommunale task force er Billunds ambition om at blive ”Børnenes Hovedstad”. Den ambition kan ikke indfries uden systematisk inddragelse af børn, og netop det har Aviaja Borup hjulpet med.

- Vi har givet kommunens task force en række værktøjer til inddragelse af børn. Bl.a. hvordan man sætter scenen for en kreativ proces, hvordan man får børn til at tænke ud over deres vante rutiner, og hvordan man lærer dem at være åbne og at der ikke findes forkerte svar. Vi har også arbejdet med generelle designmetoder, bl.a. et design-værktøj, der ud fra dannelsen af såkaldte ”personas” gør dem i stand til at designe til andre.

Ud over Billund Kommune fokuserer projekt ”Børn som designpartnere” på samarbejde med Egmont Serieforlaget om app-udvikling, med kontormøbel-producenten Labofa om fremtidens skolerum og –møbler og med Dok 1, det nye hovedbibliotek i Aarhus, og nye aktiviteter for større børn og deres familier på biblioteket.

Se video fra BillundSkolen her.