Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Projekt TRIM hjælper børn med spastiske lammelser

Det er velkendt, at børn med særlige behov er specielt sårbare i overgangssituationer, f.eks. i overgangen fra daginstitution til skole. De skal have ekstra hjælp og støtte for at blive skoleparate, og det er her projekt TRIM sætter ind.

TRIM gennemføres af virksomheden Innovaid, institutionen Børnenes Kontor i Esbjerg, fysioterapeuterne i specialrådgivningen i Esbjerg Kommune og University College Lillebaelt. Udgangspunktet er træningsredskabet Happy Rehab, udviklet til børn med cerebral parese (spastisk lammelse) af Martin Hjort og hans kolleger i Egå-virksomheden Innovaid.
- Redskabet er et dynamisk, interaktivt stå-system, der træner barnets ben, både styrke, balancer og led-bevægelighed, forklarer Martin Hjort.
-  Ved at bevæge benene styrer barnet en computer, og øvelserne giver større muskelstyrke og koordineringsevne.

Projektleder Michael Bjørn, UCL:
- Vi har udbygget redskabet med computerbaserede spil og øvelser, der giver børnene mulighed for at træne deres færdigheder, bl.a. mobilitet men også gør dem klar til skolestart. Dermed øger vi deres selvværd og ruster dem bedre til den kæmpe omvæltning det er for dem at komme fra daginstitution til en almindelig folkeskoleklasse.

Børnenes Kontor i Esbjerg har fungeret som testbane for videreudviklingen af de spil, som følger med stå-systemet.
Souschef Susanne Christensen:
- For et års tid siden indkøbte vi Happy Rehab i sin oprindelige version. Vi havde efterfølgende nogle ideer til forbedringer og kontaktede Martin. Han spurgte, om vi havde lyst til at deltage i TRIM-projektet, og det sagde vi ja tak til. Det vi alle har været optaget af, er at tage fat i barnets motivation og finde en legende tilgang til øvelserne. For børnene er det ikke nødvendigvis sjovt at træne. Man kan sammenligne det med som voksen at gå i fitnesscenter. Vi kan med vores fornuft overbevise os selv om, at det er en god ide. Børnene skal motiveres på en helt anden måde. Her er det barnets eget drive og dets lyst til leg, det handler om. Øvelserne skal designes, så barnets synes de er sjove. Her skal det pædagogiske og det fysioterapeutiske gå hånd i hånd, og det ser man ikke så tit i den verden jeg arbejder i. Men det er lykkedes for os, og det giver spændende perspektiver, både for vores arbejde med børnene og for det tværfaglige samarbejde her på Børnenes Kontor, siger Susanne Christensen.

Konkret har medarbejderne på Børnenes Kontor været med til at udvikle øvelser, der tager udgangspunkt i børnenes egen situation. Det er f.eks. et spil, hvor barnet skal dække sit morgenbord. Et andet spil viser en silhuet af et barn plus billeder af forskellige stykker tøj. Barnet skal så klæde sig selv på.

Martin Hjort, Innovaid:
- Vi er kommet langt i projektet og nu mangler vi bare den endelige evaluering, som vi udfører sammen med Børnenes Kontor og de børn der har brugt systemet. Jeg tror evalueringen bliver positiv, og i så fald produktmodner vi systemet endeligt, så det vil være i handelen sidst på året.
- Lige nu ser vi desuden på, hvordan vi kan integrere Happy Rehab med et andet af Innovaids produkter, Treax Pads, interaktive, trykfølsomme ”trædesten”, der giver forskellige lyssignaler alt efter hvor meget vægt man lægger på dem. Pads’ene kan bruges til at lave balance- og smidighedsøvelser.
Susanne Christensen og hendes kolleger på Børnenes Kontor har masser af ideer til videreudviklingen af de træningsredskaber, som Innovaid har udviklet. Og når TRIM-projektet afsluttes regner parterne med at fortsætte samarbejdet.
- Vi kunne tænke os at arbejde mere med den sociale dimension. Man kunne udvikle øvelser, hvor normalt fungerende børn og børn med specielle behov arbejder sammen. Man kan også forestille sig, at børn med cerebral parese spiller spil med hinanden over nettet. Der er masser af muligheder, slutter Susanne Christensen.