Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Kids n’ Tweens på Skolerigsdagen 2013

På Skolerigsdagen 2013 i Aalborg mødtes over 1500 kommunale skolefolk, embedsmænd, repræsentanter for uddannelsesinstitutioner og meget mere. Kids n’ Tweens var også med. Vi præsenterede projektet og nogle af de prototyper vi har udviklet. Der var god interesse fra deltagerne, ikke mindst fra børne- og undervisningsminister Christine Antorini. Hun opholdt sig længe på Kids n’ Tweens’ stand og spurgte ind til bl.a. Happy Rehab og iMo Learn og de to koncepters måde at kombinere fysisk aktivitet og læring på. 
Vi har spurgt nogle af medarbejderne i Kids n’ Tweens om, hvad de fik ud af at deltage i Skolerigsdagen. Læs deres svar her:

Michael Bjørn, University College Lillebælt:
- Jeg har mødt og snakket med en masse kolleger inden for uddannelsesverdenen. Jeg har udvekslet erfaringer med dem og præsenteret Kids n’ Tweens for dem, bl.a. delprojekterne TRIM og Happy Rehab, som jeg selv har stået for. Jeg har fået rigtig mange gode tilbagemeldinger, og det er positivt, især fordi det er første gang vi præsenterer de to koncepter for offentligheden. Jeg kan samtidig også se, hvilke ting vi ikke er kommet helt i land med endnu og hvor vi har brug for at arbejde videre. Og så havde jeg den glæde at ministeren var her rigtig længe og var meget  interesseret i projektet.

Lars Elbæk, Syddansk Universitet
- Spredningen mellem eleverne har aldrig været større, og det er en stor udfordring. Det jeg også ser på Skolerigsdagen er, at der udvikles et stigende antal digitale læringsmidler og evalueringsværktøjer som gør, at man kan etablere mere differentierede læringsmiljøer og designe dem, så de passer til den enkelte elev eller små grupper af elever. Det er en spændende udvikling.
- De to projekter jeg har været med til at udvikle – iMo Learn og Digimovez – er efter min mening gode eksempler på koncepter for læringsmiljøer, hvor lærerne får en mere vejledende og coachende funktion i forhold til den traditionelle tavleundervisning. På den måde får den enkelte lærer mere tid til 1-til-1 undervisning og til udviklingen af mere læringsfremmende kommunikation for den enkelte elev.

Aviaja Borup, Arkitektskolen Aarhus
- Jeg synes det var spændende at høre David Istance, ekspert i innovative læringsmiljøer fra OECD. Han talte om holistiske læringsmiljøer, og om hvordan man kan bruge teknologien til at gentænke undervisningsformen. Hans overvejelser passer godt til vores projekt LITiRUM, der forsøger at designe nye interaktive læringsrum. Den type rum kan fungere som en slags løftestang til at nytænke læringssituationen.
- David Istance havde syv principper, og jeg bed især mærke i tre af dem: at læring er social og kollaborativ, at man skal tage udgangspunkt i elevernes motivation og følelser, og at der skal være en horisontal forbindelse mellem aktiviteter og temaer inden for og uden for skolen.
- En anden spændende ting var en workshop om dansk og it. Det var interessant at se, hvordan oplægsholderne tog udgangspunkt i sociale medier, i computerspil og i den måde hvorpå eleverne skriver til hinanden, bl.a. på sms og på Facebook. Det er spændende, at man tager fat i spil-universet og udvikler læringsmidler der bruger elevernes interesse i spillene. I det hele taget at bruge det narrative element i undervisningen – det er en spændende tendens.

Se flere billeder her:
Laboratorieleder Michael Bjørn
Laboratorieleder Lars Elbæk
Laboratorieleder Aviaja Borup Lynggaard