Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

KLs Skolerigsdag i Aalborg

Torsdag 31. januar og fredag 1. februar afholder Kommunernes Landsforening sin årlige Skolerigsdag. Det sker i Aalborg, og Spinderihallernes udviklingsprojekt Kids n’ Tweens er med. Det EU-støttede projekt, der fokuserer på leg og læring for målgruppen 3-12 årige, viser en række prototyper udviklet i regi af projektet, bl.a. i samarbejde med Engum, Vinding og Sjølund Hejls skoler.
  
De fem projekter der udstilles på KLs Skolerigsdag er:
Digimovez, en teknisk platform, der giver folkeskolens idrætsundervisning et løft med smartphones og video. Digimovez er ”et lukket rum”, hvor elever og lærere kan lagre og dele videoer og noter med hinanden. Eleverne kan i idrætstimerne filme hinanden og sammen evaluere og forbedre deres bevægelsesmønstre. Undersøgelser viser, at denne video-baserede træning er mere effektiv og motiverende end traditionel idrætsundervisning. Grundtanken er at tage nogle af de måder, som børnene lærer på i deres fritid, f.eks. video, og bruge dem i undervisningen.

iMo Learn - et nyt intelligent skolemøbel fremmer fysisk aktivitet. iMo Learn består af et klassesæt på 24 sidde-klodser i blødt plastmateriale, plus computer og iPads. Hver klods har indbygget interaktiv teknologi, der gør at eleven kan interagere med computeren og løse forskellige opgaver.

Galaksen - et avanceret ”mega-møbel”, der danner rammen om videomøder mellem elever og virksomheder og på den måde integrerer skole/virksomheds-samarbejdet i undervisningen. Der er tale om et videokonference-system, etableret som et rum i rummet i forbindelse med skolens bibliotek. I Galaksen er der plads til ca. 20 elever, der kan sidde på en amfitrappe, forskudt fra hinanden, så alle kan se skærmen og blive set af kameraet, som optager videomødet og transmitterer til mødets modpart.

LiTiRUM - børn fra Kjellerup og Vinding skoler er med til at skabe læringsrum, der på en ny måde kobler it med det fysiske rum. Projektet LITiRUM (”Læring og IT i Rum”) engagerer elever, lærere, forskere og virksomheder i en fælles udviklingsproces, der skal skabe såkaldte ”augmenterede læringsmiljøer”. Ambitionen er, at de interaktive læringsrum, der udvikles i projektet, supplerer skolernes velkendte smartboards og iPads. Projektet vil udvikle nye løsninger, der giver et bedre samspil mellem de teknologier der anvendes og de fysiske rum elever og lærere opholder sig i, både klasselokalet, resten af skolen og elevens hjem.

TRIM - Kids n’ Tweens har i samarbejde med firmaet Innovaid, specialinstitutionen Børnenes Kontor og Specialrådgivningen i Esbjerg Kommune i projekt TRIM videreudviklet Happy Rehab træningsmaskinen, som er specielt udviklet for træning af børn med cerebral parese med henblik på inklusion i skolen.