Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Nordea-fonden støtter forskningsprogram i "Bevægelse, leg og idræt" med 8,3 mio. kr.

15.06.2010
Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, CISC, som hører under Institut for Idræt og Biomekanik på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet har fået en bevilling på kr. 8.336.000 fra Nordea-fonden til et forskningsprogram i 'Bevægelse, leg og idræt'.
 
Forskningsprogrammet i "Bevægelse, leg og idræt", der har en varighed på fire år, vil bl.a. omfatte seks ph.d.- projekter. Bjarne Ibsen, professor og leder af forskningscenteret, vil også være leder af forskningsprogrammet.
 
Forskningsprogrammet skal bl.a. øge vores viden om, hvordan legen og breddeidrætten kan udvikles i Danmark. Dette skal gøres ved blandt andet at beskrive, hvad leg er, hvilken værdi den har, og hvad der kan fremme leg. Der er en udbredt opfattelse af, at legen har betydning for børns udvikling - og også for voksne -, og der arbejdes med leg i skoler, kommuner og på virksomheder. Samtidig er der en stigende erkendelse af, at den - især fysiske - leg er på tilbagetog. Denne del af forskningsprogrammet skal lektor Henning Eichberg stå for.
 
Med bevillingen fra Nordea-fonden har CISC fået enestående muligheder for at udvikle forskningen i sit speciale: Forskning i såvel 'fysiske bevægelser' (leg, idræt mv.) som 'sociale bevægelser' (foreninger og frivillige organisationer) med særlig interesse for forholdet der imellem. Forskningsprogrammet vil samtidig styrke Institut for Idræt og Biomekaniks stærke position inden for forskning i fysisk aktivitet og idræt for alle. Dette forskningsprogram føjer sig til omfattende forskning i de fysiske omgivelsers betydning for fysisk aktivitet, børn og unges fysiske aktivitet og betydningen deraf for sundheden, fysisk aktivitet på arbejdspladsen samt fysisk aktivitet som forebyggelse og behandling.