Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Viden, netværk og gensidig sympati

- Det er første gang vi er gået i værkstedet sammen med forskere og designere. Sådan beskriver Søren K. Grønbæk, direktør for SIS Functional Furniture udviklingen af iMo Learn, et nyt skolemøbel der fremmer fysisk aktivitet, bl.a. via indbygget kommunikationsteknologi. Han mener, at virksomheden gennem iMo Learn har lært en ny metode til produktudvikling, som de vil satse på fremover.

iMo Learn er på vej fra ”værkstedet” og ud i afprøvning. SIS har fået produceret 400 eksemplarer af iMo Learn møblet, der nu skal ud i test på udvalgte skoler. Erfaringer fra test-forløbet vil efterfølgende indgå i videreudviklingen af konceptet, der kan bruges til både fysisk aktivitet og stillesiddende læring. Møblet har indbygget lyd og sensorteknologi, der kommunikerer med en central computer. Dermed kan iMo Learn både bruges i idrætsundervisningen og i traditionel, stillesiddende skoleundervisning, når de er brug for et afbræk med fysisk aktivitet. Desuden kan den interagere med en computer gennem et indbygget gyroskop og accelerometer, der mulliggør interaktion i stil med en Wii-spillekonsol.

Det er som nævnt første gang, SIS har gennemført produktudvikling i så tæt kontakt med eksterne forskere, designere og programmører. Normalt henter virksomheden inspiration udefra i de indledende faser af produktudviklingen. Men virksomheden står selv for den endelige udvikling af det konkrete møbel.
- Jeg er meget begejstret for den måde udviklingen af iMo Learn er foregået, forklarer Søren K. Grønbæk.
- Det gælder både slutresultatet, men også vejen derhen. Godt nok har der været mange svinkeærinder undervejs, hvor jeg med mit fokus på et salgbart slutprodukt har måttet være meget tålmodig. Men det er fascinerende at få indblik i, hvordan dedikerede fagfolk arbejder. Undervejs har vi udvidet vores netværk kraftigt og fået mange nye venner. Jeg føler vi har fået adgang til en vidt forgrenet, decentral udviklingsafdeling med engagerede og vidende mennesker. Det er unge arkitekter, spændende forskere, eksperter i leg og læring osv. Det spændende er også, at der ikke er et traditionelt kunde/leverandør-forhold mellem os. Det afgørende er, at vi har god kemi og en gensidig sympati.
- Vi vil bruge dette netværk fremover, og jeg er sikker på, at mange andre små og mellemstore virksomheder kunne få gavn af tilsvarende netværk.

Ifølge Søren K. Grønbæk kigger SIS med udviklingen af iMo Learn længere ud i fremtiden end virksomheden plejer at gøre, når den produktudvikler.
- Der er stor forskel på om du udvikler produkter, der dækker behovene i markedet lige nu eller et halvt år frem, eller om du er så langt fremme, at du ligefrem er med til at skabe et behov. Med iMo Learn tilbyder vi kunderne en løsning, som de ikke vidste de havde brug for, fordi vi tilbyder en helt ny måde at kombinere møbler, bevægelse, læring og teknologi. Jeg er overbevist om, at uden samarbejdet med forskerne og designerne havde vi ikke kunnet få øje på de nye muligheder.

SIS har allerede nu besluttet at gå hele vejen til markedet med iMo Learn. Men endnu er der et stykke vej fra møblerne, som de ser ud nu, til et færdigt og salgbart produkt.
- Jeg har været med hele vejen i ideudviklingen, og min rolle har bl.a. været at snævre de mange ideer ind til et konkret fysisk produkt. Det handler jo også om det muliges kunst. Vi kigger på, hvad markedet vil betale for produktet, og så vælger vi materiale og finish i forhold til det. Desuden kigger vi på it-siden af iMo Learn. Lige nu har møblet indbygget en  en iPod Touch, der kan kommunikere via Bluetooth med en iPad eller en computer. Men det er kun en foreløbig løsning, og hele it-siden af produktet skal gentænkes. Desuden vil vi samarbejde med et forlag, der kan hjælpe os med at udvikle undervisningsmaterialer, der både passer til konceptet og til konkrete læringsmål i de enkelte fag.

Søren K. Grønbæk ser internationale perspektiver i iMo Learn. Han mener, at konceptet har salgspotentiale ud over landegrænserne, bl.a. fordi SIS Functional Furniture netop er blevet del af en international koncern, belgiske Vanerum. Koncernen har på verdensplan 400 ansatte og en omsætning på 80 mio. euro og er eksperter inden for visuel kommunikation i form af tavler og interaktive tavler, teknologi målrettet undervisning og læring og møbler til undervisnings- og læringsmiljøer.

- Vanerum har ekspertise både inden for møbler og inden for it, og derfor kan vi løfte produktudviklingen af iMo Learn, både på it-siden og med hensyn til det fysiske produkt, vurderer han.

Søren K. Grønbæk vil fremover fokusere på netop langsigtet produktudvikling i stil med iMo Learn.
- Min rolle vil være at gennemføre flere projekter som iMo Learn i Vanerum-koncernen. Jeg ser mig selv som bindeleddet mellem vores eksterne udviklingspartnere og koncernens egen produktudvikling. Vi har fået blod på tanden, og nu skal vi løfte vores udviklingsarbejde til et internationalt niveau, både internt i Vanerum-koncernen og i samarbejdet med danske og udenlandske forskere og designere.

Foto fra SIS produktkatalog.