Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Partnerportræt: Ole Sejer Iversen, Professor i Child-Computer Interaction, Aarhus Universitet

- Vi kæmper mod en ekstremt konservativ kultur i skole tænkningen, hvor it reduceres til  standard-produkter som man henter ned fra hylden og implementerer direkte i den eksisterende undervisning

Så kontant melder Ole Iversen ud, når man beder ham tage temperaturen på it-situationen i den danske folkeskole. Den 40-årige professor på Aarhus Universitet vil nøjagtig det modsatte: at engagere børn, lærere og skoleledelse i udviklingen af nye, såkaldt ”hybride læringsrum”, der tilpasser teknologien til den danske folkeskole, som den ser ud i dag.
”Alignment” – overensstemmelse - er et af de centrale paradigmer i Ole Sejer Iversens udviklingsarbejde. – Når vi udvikler hybride læringsrum, så gør vi det ud fra en grundtanke om at pædagogik, rum og teknologi skal stemme overens. De skal trække i samme retning. Vi spørger: Hvad kan og vil pædagoger og elever, og hvordan designer vi teknologien og de fysiske læringsrum, så de bedst muligt stemmer overens med dette – det er hvad Alignment handler om.

Ole Sejer Iversen er partner i projekt LITiRum, det nyeste udviklingsprojekt i regi af Kids n’Tweens. LItiRum vil sammen med fem sjetteklasser fra Kjellerup og Vinding skoler udvikle ”augmenterede læringsmiljøer”, der bl.a. tager udgangspunkt i de teknologier børnene selv bruger.
- Vi inviterer børn ind som medskabere af ny teknologi til folkeskolen. Vi laver en proces, hvor elever, lærere og skoleledelse inddrages, så der er overensstemmelse hele vejen rundt. Vi tager udgangspunkt i den konkrete undervisningssituation og i læringsmålene, og så udvikler vi nye teknologier i forhold til det.

Ud over at udvikle konkrete og anvendelige prototyper i LITiRum-projektet, vil Ole Sejer Iversen også gerne inspirere elever, lærere og skoleledelse til at tænke mere innovativt. Han vil fremme en innovationskultur i folkeskolen, som modvægt til den teknologi-konservatisme han mener er så udbredt lige nu. Du kommer ikke særlig langt, hvis du investerer hele dit it-budget i hyldevarer udviklet i USA, mener han.
- Vi vil i stedet bringe skolen ind i virkeligheden og virkeligheden ind i skolen. Den strategi skal understøttes af en ekstremt fleksibel it-infrastruktur, som kombinerer det eleverne lærer udenfor skolen, men den viden som hentes i selve undervisningen. Vi er i startfasen og har i første omgang gennemført en række workshops med lærere og elever, for kortlægge elevernes motivation for læringsoplevelser og lærernes ditto. Næste skridt bliver at forstå hvordan denne it infrastruktur skal implementeres i de fysiske bygninger i skolen.

LITiRum (”Læring og IT i Rum”), er et af flere projekter Ole Sejer Iversen er involveret i. Hans faglige base, Center for Participatory IT, et nyt tværfagligt center på Aarhus Universitet med både forskere fra naturvidenskab og humaniora, er bl.a. engageret i et projekt med 8.klasser i Grenå, og desuden arbejder han med det danske mindretal i Sydslesvig.
- Vi udvikler digital understøttelse af Dannevirke-museet i Slesvig, og samtidig kigger vi på, hvordan vi kan bruge sociale medier til at understøtte en fælles social identitet på tværs i mindretallet. 

Aarhus Universitets Center for Participatory IT åbnes officielt 30.oktober. Læs mere her:
http://pit.au.dk/

Se Ole Iversens egen hjemmeside her: http://www.engagingexperience.dk
 

Faglig inspiration
Vi har spurgt Ole Sejer Iversen, hvor han henter sin faglige inspiration. Her er hans bud:

- Jeg er meget inspireret af en særlig udviklingspsykologisk tilgang, ”Cultural Historical Activity Theory”, oprindelig grundlagt i 20’erne af den russiske psykolog Lev Vygotsky. Teorien ser relationen mellem børn som det afgørende for børnenes udvikling og læring.
- Set fra en teknologisk synsvinkel, så er jeg inspireret af engelske og amerikanske universiteter, som i en årrække har eksperimenteret med udviklingen softwareomgivelser, som designes til særlige aktiviteter i skolen og ud fra børnenes egne behov. University of Sussex i England, University of Maryland i USA og naturligvis også MIT i Boston, USA er foregangs-institutioner inden for denne slags forskning
- Kigger vi på konkrete forskningsprojekter, så rykker Canada helt vildt for tiden, når det gælder sammensmeltningen af teknologi og rum. F.eks. Encore Lab på University of Toronto. De har bl.a. udviklet EvoRoom, en interaktiv hybrid læringsfacilitet, der simulerer en sydøstasiatisk regnskov, målrettet biologiundervisningen.