Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

LiTiRum - nyt projekt om interaktive læringsrum

Fem sjetteklasser er med, når et nyt udviklingsprojekt i regi af Kids n’ Tweens inddrager børn som med-designere af interaktive læringsrum.

Børn fra Kjellerup og Vinding skoler er med til at skabe læringsrum, der på en ny måde kobler it med det fysiske rum. Projektet LITiRum (”Læring og IT i Rum”) engagerer elever, lærere, forskere og virksomheder i en fælles udviklingsproces, der skal skabe såkaldte ”augmenterede læringsmiljøer”.

Ambitionen er, at de  interaktive læringsrum, der udvikles i projektet, supplerer skolernes velkendte smartboards og iPads. Projektet vil udvikle nye løsninger, der giver et bedre samspil mellem de teknologier der anvendes og de fysiske rum elever og lærere opholder sig i, både klasselokalet, resten af skolen og elevens hjem.

- Vi tager udgangspunkt i elevernes egne teknologier,forklarer Aviaja Borup, der leder projektet sammen med Kari Moseng, begge ansatte på Arkitektskolen Aarhus. Ud over at være projektansvarlige for LITiRum er de to samtidig ledere af Kids n’ Tweens-projektets Lab for Arkitektur og Design
- Vi lader os inspirere af den måde eleverne bruger teknologierne på i deres fritid. Vi regner bl.a. med at udvikle en app til elevernes egne telefoner og computere, så de kan tage undervisningen med rundt på hele skolen og med hjem. Det handler om at udvikle løsninger, der gør det muligt at udveksle informationer så nemt som muligt på kryds og tværs mellem elever, lærere og forældre.

Projekt LITiRum fokuserer på de skolefag, der ikke råder over et decideret faglokale, f.eks. dansk og historie.

- Vi vil transformere det traditionelle læringsrum og udvikle nye kombinationer af det fysiske rum og de apparater, som lærere og elever råder over, bl.a. smartphones og tablets. Vi vil skabe nye måder at interagere med teknologi på gennem nye interfaces i læringsrummet, f.eks. via skærme, lyde, farver, mekanik og lys.

Undervejs i projektet bygges en rumlig mock-up på Vinding Skole, der skal testes af skolens elever og lærere. Erfaringerne fra det nyudviklede interaktive klasselokale opsamles efterfølgende af forskerne. Mock-up’en bliver stående efter projektets afslutning, som et showroom for Vejle Kommune og kommunens satsning på nye læringsteknologier.

Ud over at skabe en ny type klasselokale benytter projektet sig også af nye metoder til inddragelse af børn i designprocessen. Gennem en række workshops engageres elever og lærere i udviklingen af systemet. De første to workshop er allerede afviklet. Den ene fandt sted på Kjellerup Skole, hvor lærere og elever bl.a. fik til opgave at anlægge en ”dogme-have”, bestående af et antal potteplanter med tilhørende dogmer. Planterne var forsynet med skilte med deres egne eksempler på gode læringsoplevelser og en QR kode til en fælles facebook side.
 
Projekt LITiRum afsluttes i april 2013. Partnere i projektet er Arkitektskolen Aarhus, Aarhus Universitet, Vejle og Silkeborg kommuner og VIA UC. Leverandører til projektet er RUM Arkitekter, Palmelund Inventarsnedkeri og softwarevirksomheden DigiTales.

Yderligere information:
Aviaja Borup Lynggaard, mail aviaja@cs.au.dk
Kari Moseng, mail kari.moseng@aarch.dk