Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Digimovez ud over rampen

Platformen Digimovez, der giver folkeskolens idrætsundervisning et løft med smartphones og video, er på vej ud i anvendelse. VIA University College og Syddansk Universitet har investeret i en videreudvikling af platformen, og en række kommuner i Region Syd er interesserede i at udbrede Digimovez til deres folkeskoler.

Digimovez er ”et lukket rum”, hvor elever og lærere kan lagre og dele videoer og noter med hinanden. Eleverne kan i idrætstimerne filme hinanden og sammen evaluere og forbedre deres bevægelsesmønstre. Undersøgelser viser, at denne video-baserede træning er mere effektiv og motiverende end traditionel idrætsundervisning. Grundtanken er at tage nogle af de måder, som børnene lærer på i deres fritid, f.eks. video, og bruge dem i undervisningen.

Odense-virksomheden DigiEyeZ, der er en af partnerne i Digimovez-projektet, har indarbejdet centrale funktionaliteter fra Digimovez i deres mediehåndteringsløsning DigiZuite Videoportal, som nu bl.a. er ved at blive implementeret på VIA University College som en såkaldt koncern-løsning til brug for hele organisationen.

Også Syddansk Universitet har købt systemet. I første omgang er det Institut for Idræt og Biomekanik, der implementerer systemet, men det er tanken at bruge det i flere relevante fag. Lars Elbæk, SDU, leder af Kids n’ Tweens’ laboratorium for krop og bevægelse:
-  En af mulighederne er kiropraktor-uddannelsen, hvor Digimovez er velegnet til at demonstrere specifikke bevægelsesmønstre i forbindelse med manuel manipulering, som de studerende skal træne i behandlingen af deres patienter.

Det er DigiEyeZ, der har solgt video-løsningen til VIA og SDU, som en del af deres  mediehåndteringsløsning DigiZuite. Ifølge DigiEyez er der også stor interesse for systemet hos bl.a. folkeskoler og andre uddannelsesinstitutioner  i Region Syd. Ikke mindst hos Rantzausminde Skole i Svendborg, der har været med til at udvikle Digimovez.
Idrætslærer Lars Tjørnelund Nissen:

- Vi får et redskab til at samle elevernes bevægelser på en platform, en digital portefølje, som eleverne kan bruge til at se en udvikling i deres bevægelser og deres fysiske og idrætsmæssige udvikling over tid. Når der kommer billeder eller film af, hvad de laver, så er det nemmere at forholde sig til, og her er Digimovez et ideelt redskab, hvad enten de ser det på telefonen sammen med vennerne i skolen eller derhjemme på computeren sammen med forældrene.

Partnerne i Digimovez er virksomhederne DigiEyeZ og Tendens plus Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Rantzausminde Skole.

Se en video om Digimovez her.

Se en præsentation af Digimovez her.