Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Seminar: Rammer for læring i fremtidens folkeskole

Kendskab til læringsstile, motivation, motorik og projekttænkning har skabt forandringer i det pædagogiske landskab gennem de sidste ti år, men brugen af rum og inventar som pædagogiske faktorer er ikke fulgt med.
Seminaret den 30. maj belyser problemstillingerne med oplæg fra igangværende projekter i Aarhus Kommunes RULL-projekt, på Syddansk Universitet/Leg og læring – Kids n' Tweens Lifestyle, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA UC samt på Arkitektskolen Aarhus.
Program:
Kl.14.00 Velkomst.
Kl. 14.05-14.45 ”RULL – rum til leg og læring – når pædagogikken stiller krav til de fysiske rammer” – en afsked med industrisamfundets institutioner og tænkning!
v/ Lone Toft, pædagogisk konsulent og Nanna Calmar, arkitekt, RULL, Børn & Unge, Aarhus Kommune.
Kl. 14.45-15.00 pause.
15.00-15.20 ”Det interaktive skoleinventar” - understøtter nye sociale mønstre og kropslig interaktion v/ Liselott Stenfeldt, produkt- og interaktionsdesigner, Alexandra Instituttet.
15.20-15.40 Fysisk aktivitet og læring v/ Lars Elbæk, Lektor, ph.d., institut for Idræt og biomekanik, SDU, lab-leder for projektet ”Krop og bevægelse” i Kids n' Tweens Lifestyle”.
15.40-16.00 ”Fra scene til arena” – Fremtidens klasserum i nutidens skole
v/ Ella Jørgensen, lektor, cand. pæd. Læreruddannelsen i Aarhus.
16.00-16.20 ”De nye rumtypologier i folkeskolen” – grænser, udtryk og betydning
v/ Kari Moseng, arkitekt maa, Arkitektskolen Aarhus.
16.20-17.00 Opsamling.
Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding senest d. 23. maj. Læs mere om dagen og tilmeld dig her: http://www.kidsntweens.dk/idp305idd11.asp