Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Dansk digital platform skilte sig ud i London

Ipad og andre digitale hjælpemidler til uddannelsessektoren stormer frem i øjeblikket, men kun få e-læringsprodukter som danske Digimovez har fokus på fysisk aktivitet. Det oplevede parterne bag Digimovez, der er en digital platform, der er udviklet til idrætsundervisning, da de i januar var i London for at udstille på verdens største udstilling for e-læringsprodukter. En udstilling med 600 udstillere og over 30.000 besøgende.

”I mange af de produkter vi så på udstillingen, er brugerne reduceret til inaktive forbrugere af multimedier. Digimovez gåt i en anden retning ved at brugerne bliver sat i bevægelse, når de bruger produktet. Både fysisk og mentalt,” forklarer Michael Bjørn fra University College Lillebælt, der har udviklet Digimovez sammen med Odense-firmaet Digieyez og Tendens.

Udover at deltagelsen gav indblik i trenden inden for digitale hjælpemidler, gav udstillingen også mulighed for at få endnu flere til at åbne øjnene op for den danske platform.

”Der var en enorm interesse for platformen og vi fik mange kontakter til især danske virksomheder, der udbyder e-læringsprodukter”, siger Lars Elbæk fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, der også har været med til at udvikle Digimovez.


Video er på vej frem
Parterne blev bekræftet i, at der er et stort potentiale i produktet. Ikke kun i forhold til idrætsundervisningen, men også i forhold til at etablere en ny kommunikationsform for skoler. Der var en del engelske uddannelsesinstitutioner, der kunne se potentialet i Digimovez.

”Der ligger en lang tradition for at bruge skriftsproget, og der er videosproget meget mere levende og bredere tilgængeligt. Video er en ny måde at tænke viden på og lettere at komme til på alle niveauer. Det er nogen af de ændringer, jeg tror der vil ske inden for de næste par år,” siger Michael Bjørn.

Projektet er i øjeblikket i gang med forhandlinger med en udbyder af e-læringsmidler.
”Fremtiden må vise om det bliver et produkt, der kan tilbydes danske skoleelever. Det afhænger om der kan etableres kontakt med udbydere af e-læringsmidler, som er vejen ind til folkeskoleeleverne”, siger Lars Elbæk.

Fakta om Digimovez
Digimovez er en digital platform, hvor elever filmer hinanden med smartphones i idrætsundervisning og videoerne oploades direkte til en hjemmeside koblet til skolens intranet. Platformen er udviklet under projektet Leg og Læring – Kids n’ Tweens Lifestyle”, der skal give virksomheder, der arbejder med børn og unge nøglen til at forstå børn i alderen 3-12 år.