Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Lyden af Magtens Spor

På symposiet Kommunikation med børn blev nogle af deltagerne præsenteret for resultatet af  udviklingsforløbet "Magtens Spor".

Formålet med Magtens Spor har været at styrke kulturarven i regionen via fortællinger om regionens konge- og dronningehistorier. Fælles for Kongernes Jelling, Nyborg Slot og Koldinghus er, at de hver gemmer på spændende fortællinger om kongemagten gennem tiden. Begyndende med vikingetiden ved Kongernes Jelling, gennem Danehof på Nyborg Slot til Renæssancen på Koldinghus.

Resultatet er en fortælling, der knytter de tre partnere sammen. Projektet består af et manuskript, som samler de tre attraktioners fortællinger om kongemagten i én historie. Hertil kommer et konceptskriv/en idébank, der giver input til, hvordan man kan udnytte manuskriptet tværmedielt på forskellige relevante platforme.

Du kan ved at klikke på nedenstående links, hører forfatteren til manuskriptet, Alex Uth, læse højt fra to af passagerne.

Fortælling et

Fortælling to