Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Kids tager til udlandet

Mens disse linjer skrives, er parterne bag Digimovez travlt beskæftiget i London. Her deltager de i BETT-messen, som er en international messe for e-læringsprodukter med deltagelse af flere end 600 udstillere og omkring 30.000 besøgende. Deltagelsen er dermed en sjælden god mulighed for at få endnu flere til at åbne øjnene for platformens muligheder.


Deltagelsen i BETT har allerede haft en positiv effekt. Inden partnerne rejste til den engelske hovedstad, kom der en henvendelse fra Public Service Corporation, som er Storbritanniens officielle organ for den offentlige sektor, med en opfordring til at skrive en artikel til det internationalt ansete tidsskrift "UK - Science and Technology" baseret på sammenhængen mellem leg, læring, krop, teknologi og innovation.

Et andet Kids-projekt, som har fået udlandet til at åbne øjnene, er ”Murenes Minder”. Det er især anvendelsen af Augmented Reality, der har vakt interesse, og efter at have deltaget i en skandinavisk Augmented Reality workshop er partnerne nu inviteret til Graz Østrig i begyndelsen af februar for at fortælle mere om projektet.