Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Projekt Leg og Læring flytter til Spinderihallerne

Syddansk Turisme forhandler med Vejle Kommune om at overdrage projektejerskabet for Leg og Læring Kids n’ Tweens Lifestyle, således at Laboratorium for Turisme og Oplevelser, projektledelse og administration samles i Spinderihallerne. De to øvrige laboratorier er stadig i det daglige forankret på hhv. Arkitektskolen i Aarhus og Syddansk Universitet/UC Lillebælt.  Syddansk Turismes bestyrelse er i øjeblikket ved at diskutere det fremtidige sigte med fonden med Syddansk Vækstforum og andre interessenter. Fokus vil fremadrettet i højere grad ligge på markedsføring og rådgivning.

Projektet Leg og Læring Kids n’ Tweens Lifestyle og dets resultatmål og aktiviteter med partnere i hele Region Syddanmark  gennemføres som planlagt. Spinderihallerne etablerer et rådgivende Udvalg for projektet, hvor VisitVejle indtræder sammen med Syddansk Turisme for at sikre bredt kendskab til turismebranchen.

Syddansk Turisme siger tak til partnerne for det gode samarbejde og ser fortsat projektet som en hjørnesten i indsatsen for at styrke den regionale indsats for at skabe nye koncepter og produkter indenfor leg og læring og ser frem til fortsat samarbejde.