Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Udsigt til kvalitetsløft af idrætsundervisning ved brug af digitale hjælpemidler

Forventninger om øget kvalitet og samtidig rationaliseringer i skolen, herunder fokus på sundhed og inddragelse af IT i idrætsundervisningen, stiller krav om nye lærings- og evalueringsformer.

Leg og Læring - Kids n’ Tweens Lifestyle har derfor indgået aftale med følgende partnere om udvikling af en interaktiv ’idrætsplatform’:
- DigiEyeZ, der taget afsæt i deres DigiZuite og
- Tendens, der arbejder med online konceptudvikling og kommunikation

I udviklingen og afprøvningen indgår Rantzausminde skole, der er en af landets førende idrætsskoler. Konceptet kan imødekomme de nye krav til idrætsundervisningen, idet der skabes en ny IT løsning, som understøtter elevernes læring og kan dokumentere kvaliteten i idrætsundervisningen. I udviklingen indgår Institut for Idræt og Biomekanik fra Syddansk Universitet og University College Lillebælt, der sammen står for udviklingsprocessen, input af relevant viden til udviklingen af konceptet samt den pædagogiske udvikling og evaluering.

Satser på visuel kommunikation
Virksomhederne ser store potentialer i at satse på visuel kommunikation inden for skolemarkedet. Der-for er det blevet interessant for DigiEyeZ at tilegne sig større viden og erhverve sig erfaringer med udvikling til dette segment. DigiEyeZ samarbejder i forvejen med fodboldklubber og håndboldklubber på højeste plan i Danmark, hvorfor udvikling af en platform til idrætsundervisning er interessant i deres forretningskoncept.

Tendens vil med deltagelsen i projektet teste og afprøve konceptet ’Muma’ (Multimedia Application). Udviklingen af den tekniske afprøvningsmodel vil afdække de visuelt kommunikative muligheder og brugerfladens potentialer.

Formålet
På baggrund af ovenstående overvejelser er formålet med projektet ”Kvalitetsløft af idrætsundervis-ningen i folkeskolen ved brug af digitale hjælpemidler”:

• At skabe et koncept/en platform, der kan fremme læringskvaliteten i idrætsundervisning
• At højne idrætsfagets status gennem bedre muligheder for deling af bevægelses- og idræts- og sundhedsviden mellem forældre, lærere og elever

Smartphones og iPad touch
Omdrejningspunktet i brugen af ’Idrætsplatformen’ bliver elevernes optagelse af idrætsaktiviteter med smartphones, iPad touch eller lignende fleksible kameraer, der direkte loader videoerne op på platformen via nettet. Efterfølgende kan eleverne få visuel feedback via en computer og arbejde med analyser af aktiviteterne derhjemme.

Systemet vil fungere sammen med skole-intra. Der bliver derfor større mulighed for, at forældrene kan følge med i børnenes idrætsundervisning og læring i bevægelses- og sundhedsfagene.

Store potentialer i konceptet
Vi forventer at kunne skabe en platform, der understøtter en didaktik, der i højere grad er med til at opfylde kundskabs- og færdighedsmålene for idrætsundervisning i folkeskolen. Vi forventer også, at platformen, specielt via brugerinddragelsen, vil kunne styrke elevernes motivation for at deltage aktivt i idrætsundervisningen, såvel inden for det færdigheds- og bevægelsesmæssige område som inden for det kundskabsmæssige og reflekterende område, som står centralt i ”Fælles mål” for målgruppen.

Virksomhederne ser store potentialer i konceptet, der forventes at kunne præsenteres i en teknisk afprøvningsmodel i London på BETT-messen i januar 2012. Her er tale om verdens største messe og konference for digitale hjælpemidler til undervisningssektoren med ca. 700 udstillere og ca. 40.000 besøgende.

Se her for inspiration til, hvordan video kan bruges til dokumentation af idrætsundervisning: http://www.youtube.com/watch?v=wSz10xS43TA&NR=1