Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Vær med til at udvikle "Idrætsplatformen

Den digitale idrætsplatform skal bidrage til at videreudvikle idrætsundervisningen i folkeskolen.

Forventninger om øget kvalitet og samtidige rationaliseringer i skolen, herunder fokus på sundhed og inddragelse af IT, stiller krav om nye lærings- og evalueringsformer i idrætsundervisningen.

Kids n’ Tweens Lifestyle har derfor indgået aftale om udvikling af en interaktiv ’Idrætsplatform’ med DigiEyeZ med afsæt i deres DigiZuite og med Tendens, der arbejder med online koncepter og kommunikation. Se projektbeskrivelsen her.

I udviklingen og afprøvningen indgår Rantzausminde skole, der også deltager i ’Svendborgprojektet’, og er en af landets førende idrætsskoler. Konceptet kan bidrage til at imødekomme disse nye krav til idrætsundervisningen ved at der skabes en ny IT løsning, som understøtter elevernes læring og kan dokumentere kvaliteten i idrætsundervisningen.

Målet med projektet ”Kvalitetsløft af idrætsundervisningen i folkeskolen ved brug af digitale hjælpemidler” er:
- At skabe et koncept/en platform, der kan fremme læringskvaliteten i idrætsundervisning.
- At højne idrætsfagets status gennem bedre muligheder for deling af bevægelses- og idræts- og sundhedsviden mellem forældre, lærere og elever.

Omdrejningspunktet i brugen af ’Idrætsplatformen’ bliver elevernes optagelse af idrætsaktiviteter med smartphones, iPad touch eller lignende fleksible kameraer, der direkte loader videoerne op på platformen via nettet. Efterfølgende kan eleverne få visuelt feedback via en computer og arbejde med analyser af aktiviteterne der hjemme. Systemet vil fungere sammen med skole-intra. Det bliver derfor muligt for forældrene bedre at følge med i deres børns idrætsundervisning og læring i bevægelses- og sundhedsfagene.

Vi forventer at kunne skabe en platform, som vil kunne understøtte en didaktik, der i højere grad er med til at opfylde kundskabs- og færdighedsmålene for idrætsundervisning i folkeskolen. Vi forventer også at platformen, specielt via brugerinddragelsen, vil kunne styrke elevernes motivation for at deltage aktivt i idrætsundervisningen.

Målet med workshoppen er at få modificeret udkastet til platformen, så funktionerne bliver mere enkle, at få valideret konceptet samt at komme med inspiration til design af det visuelle udtryk på platformen. Se programmet for workshoppen her.

Meld dig til workshoppen og vær med til at præge fremtidens idrætsundervisning.

Tilmeld dig her: http://www.kidsntweens.dk/idp220idd11.asp?su=1