Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Netværksdagen "Leg, krop og teknologi" en succes

Fredag d. 29. april afholdt laboratorium for Krop og Bevægelse en netværksdag. Formålet med dagen var at etablere nye netværk mellem private virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og det offentlige inden for området teknologi, leg, krop og bevægelse.

Yderligere var formålet, at virksomheder, offentlige institutioner og organisationer kunne få et indblik i arbejdet på videninstitutioner vedrørende forståelse af teorier samt de diskussioner, der følger med denne videnproduktion.

På netværksdagen deltog ca. 55 partnere inden for Leg og Læringsnetværket samt andre interesserede.

Legefilosofi
På dagen kunne man stifte bekendtskab med Henning Eichberg, der fortalte om legefilosofi. Henning er kritisk over for den kolonisering og pædagogisering, legen bliver udsat for. Dermed mener han, at legen bliver brugt i alle mulige gode sagers tjeneste, uden at man kan redegøre for dens særlige værdi. Internationalt udmøntes legeforskningen således i tre retninger ”playwork”, ”playspace” og ”playware”. Disse er ikke tilstrækkelige til at beskrive en moderne legefilosofi, hvorfor der bør konstrueres en trialetisk legefilosofi.

Download Hennings præsentation

Børns leg og hverdagsliv
Helle Skovbjerg Karoff præsenterede derefter en teori, der bygger på et længerevarende empirisk studie af børns leg og hverdagsliv. Denne teori var et modspil til Henning Eichbergs antagelser. I teorien anskues leg som en aktivitet, der udfolder sig i en triade mellem lege-praksis, lege-medier og lege-stemninger. Legepraksis angår udøvelsesformen, legemedier angår de værktøjer, dvs. formler, ting og sager, der tages i brug i legen, og legestemning angår et værensforhold i legen, hvor den legende søger en særlig stemning; denne stemning kan påvirkes af både legemediet og af legepraksis.

Helle undersøgte, hvad der skal til for at komme i stemning til leg og fandt frem til, at handlinger, der har element af bevægelse, konkurrence, fare eller vittighed, har en særlig legekraft indbygget i sig, som gør dem særligt i stand til at initiere legen. Helle samlede begreberne fra legetriaden i et socialanalytiske kort og når frem til 4 kategorier af arketypiske legepraksisser, som hun benævner GLID, SKIFT, FREMVISEN, og OVERSKRIDELSE.

Se Helles præsentation her: http://prezi.com/fqbjsddgwkts/leg-som-stemningspraksis/  

Såvel Hennings bud på mangler i legefilosofien og Helles mere modige bud på en legeteori affødte livlig debat.

Speeddating
Mellem Hennings og Helles oplæg var der ”markedsplads for speeddating”. Her blev der af 4 x 20 min både præsenteret oplæg til legestudier i form af 2 oplæg til ph.d.-studier om henholdsvis leg og læring gennem parkour og teknologi og leg. Udviklingsprojektet ”iSpace” og ”Legende Innovation” samt SPACE-projektet og det tilknyttede kickstarterprojekt blev også præsenteret.

Endelig præsenterede laboratoriet for Krop og Bevægelse de 2 innovationsprojekter: ”Den Interaktive Trampolin” og det interaktive sanse- og fortællerum ”MeeWeeRoom”.

Denne del af dagen affødte omfattende og konstruktiv networkingaktivitet blandt deltagerne.

Markedspladsen blev krydret med en optræden af de brasilianske duo "Akrobatus", der viste styrkeakrobatik på allerhøjeste internationale niveau.

Med Tyge Mortensen fra kreativproces.dk som facilitator blev vi ledt sikkert gennem dagen.