Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Evaluering af projekt Leg og Læring - Kids n´Tweens Lifestyle

Som planlagt skal projekt Leg og Læring - Kids n´Tweens Lifestyle evalueres af en ekstern evaluator.

Evalueringen
Evalueringen vil dels have et kontrolelement, der vurderer projektets effekter og målindfrielse - og et udviklingselement, idet evalueringens feedback løbende i resten af projektet skal styrke refleksion og arbejdsgrundlag hos projektdeltagere og projektteam. Evalueringen foretages af Martin Eggert Hansen, Teknologisk Institut.

Forløb
I løbet af de kommende uger vil alle projektets partnere modtage et spørgeskema, der helt indledningsvist skal forsøge at give et overblik over projektet indtil nu. Efterfølgende vil spørgeskemaet blive fulgt op med kvalitative interviews af såvel enkelte partnere som projektteamet.

Vi håber, alle har lyst til at deltage i undersøgelsen, da det er værdifuld feedback for os, som vi forhåbentlig kan bruge fremadrettet.