Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Formål og netværk

Projektets primære opgaver:

Vidensdeling
- Kortlægning af hvilke virksomheder i regionen, der fremstiller eller arbejder
   med produkter, services eller ydelser til børn 3-12 år, inden for alle brancher
- Kortlægning af og præsentation af viden om børn 3-12 år
- Sikring af videndeling og networking blandt de deltagende   
  virksomheder via bl.a. seminarer, konferencer og udviklingsprojekter

Virksomhedsspecifik produktudvikling
- Gennemføre udviklingsprojekter, hvor en enkelt eller flere virksomheder
  udvikler nye konkrete produkter, ydelser eller services til børn og unge. 

Dertil kommer laboratoriumspecifikke opgaver, der kan ses under de respektive laboratorier.