Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Skrald og sjov

Formålet med projektet Skrald og Sjov har været at udvikle og opbygge en interaktiv aktivitet, der gennem leg og bevægelse giver børn samt voksne kompetencer og viden om affaldssortering.

Gennem aktiviteten ”interaktiv affaldssortering” har man forsøgt at kombinere vidensformidling og aktiv handling i forhold til børn blandt andet gennem inddragelse af forskellige læringsstile i formidlingen af viden.

 

Resultatet af den udviklede demonstrationsmodel er en interaktiv leg, der går ud på at finde og sortere affald i syv forskellige affaldsbeholdere, præsenteret på en sjov, lærerig og aktiv måde.

 

Herved opnås at flere bliver bedre til at sortere deres affald; der opnås læring på en sjov måde gennem leg og bevægelse. Den primære målgruppe er børn mellem 5 og 12 år, men det er indbygget i aktiviteten, at den kan foregå i et meningsfyldt aktivt samspil mellem børn og mellem børn og deres voksne. Modellen har været opstillet og testet med succes i Økolariet siden sommer 2010.

 

Foruden udviklingen af selve modellen har projektet skabt nye samarbejdsrelationer mellem partnerne og øvrige samarbejdsrelationer, og der er skabt basis for videreudvikling af sjove interaktive platforme, hvor der kan formidles viden, der tager særligt hensyn til brugernes forskellige læringsstile og intelligenser.

Se mere på kidsntweens.dk, økolariet.dk og playalive.dk


Du kan se video fra projektet her.
 
 

Partnere i projektet:
Videns- og oplevelsescentret Økolariet
PlayAlive
Sommer Larsen

AffaldGenbrug Vejle