Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Workshop 3: Fablab Learn

Tid og sted:
10. december kl. 9.00 - 15.00,  CAVI, Aarhus Universitet, Åbogade 34, bygning 5345, 8200 Aarhus N.

NB: DER ER LUKKET FOR TILMELDING, DA WORKSHOPPEN ER OVERTEGNET.

Workshop om udvikling af undervisningsforløb indenfor forskellige fagområder. Hvad er teknologi i undervisning? Og hvordan kan vi arbejde udviklingsorienteret og fagspecifikt med digital fabrication i skolerne? På baggrund af arbejdet med specifikke teknologier, udforsker vi mulighederne for anvendelsen af teknologierne indenfor lærernes egne fag- og fokusområder. Resultatet af workshoppen er udvikling af en række prototypiske undervisningsforløb, identificering af udfordringer og mulige indsatsområder for læringsforløb.

Program:
09.00: Velkomst
Inspirationsoplæg:
09.10: Jeppe Bundsgaard, Lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, IT og læring: undervisningsforløb og læringmål.
09.35: Lone Kofoed, Lektor, Aarhus Universitet: Hvordan lærer vi gennem digital design? (didaktisk design education). 
10.00: Eat & Ask
10.10: John Klesner, Formand for Læring og IT i folkeskolen - hvad er gode eksempler? (Thomas Illum Hansen, UCL).
10.30: Lærere og elever fra hver kommune: Hvad er digital designkompetencer nu?
Hands-on workshop
11.00: Udvikling af 5-6 prototypiske læringsforløb med digital fabrication teknologier (3x25 min)
12.30: Frokost og præsentation
13.15: Mapping af væsentligste milepæle og udfordringer for realisering af ny digital undervisning
14.00: Præsentationer og diskussioner
14.40: Opsamling og What’s Next?

Efterarbejde:
På baggrund af workshop 1+2 udarbejder hver kommune visioner og konkrete tilgange til deres arbejde med design, innovation, og digital fabrication (herunder organisations- og driftsmodeller, værkstedsprofiler, netværksorganisering, faglige fokusområder, mv.). Disse indgår i en fælles strategi og organisationsmodel for kommunernes samarbejde, og arbejde imod selvstændig etablering af fablab@schools. Arbejdet vil strække sig over flere dage og møder mellem forskellige partnere, og interessenter på skole og kommunalt niveau.

For partnere i fablab@school.