Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Galaksen

Formålet med konceptet har været at skabe et ”mødested” for samarbejde mellem grundskole og virksomheder målrettet fremtidens skole og samfund.

Fremtidens skole bevæger sig i langt højere grad end tidligere ”uden for murene” og kommer i dialog med samfundets øvrige institutioner og private virksomheder. Den afprøver løbende nye og forskellige samarbejder med virksomheder som en integreret del af undervisningen. Og den justerer sin praksis til den digitale udvikling og dagligdag som børn lever i.

Galaksen på Engum Skole understøtter møder mellem skole og virksomhed.
Udfordringen har været at udvikle nogle fysiske rammer, hvor en gruppe af børn kan blive en del af dagligdagen i en virksomhed gennem virtuel kontakt.

Galaksen er et videokonference-system, etableret som et rum i rummet i forbindelse med skolens bibliotek. Der er adgang til Galaksens indre via to skydedøre, og indenfor er der plads til ca. 20 elever, der kan sidde på en amfitrappe, forskudt fra hinanden, så alle kan se skærmen og blive set af kameraet, som optager videomødet og transmitterer til mødets modpart.

De rundede vægge i rummet opløser rumfornemmelsen og fornemmelsen af
perspektiv, og fokus i det transmitterede billede vil derfor være på de tilstedeværende børn. Baggrundsfarven er grøn for at kontrastere ansigtsfarve – og grøn er derfor den eneste stærke farve, der går igen i møblet. Et andet stort fokus i processen har været akustikken, da mange børn tæt sammen kan betyde et højt lydniveau. Derfor er indervæggene beklædt med en tyk filt, der dæmper rummets efterklangstid og højner taleforståeligheden i den transmitterede lyd. I amfitrappens stødtrin er monteret perforerede metalplader, der ventilerer luft igennem rummet, der som følge af det tekniske udstyr og de relativt mange børn ellers kan blive hurtigt opvarmet.
I disse rammer kan eleverne holde videomøde med virksomheder.

Se video fra projektet her.

Se designkatalog fra projektet her.

Partnere i projektet:
Vejle Kommunes skoleafdeling
Engum Skole
Arkitektskolen Aarhus

Palmelund har som leverandør i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus designet og fremstillet modellen.
FMJ AV Indretning & Teknik AS har leveret videokonferenceudstyr.