Forside Shop Design & Fablab Publikationer & Værktøjer Om Kids n' Tweens Log ind

Samarbejde mellem skole og virksomhed

På landsplan er der begrænsede erfaringer med udvikling af samarbejde mellem skole og erhvervsliv. De nuværende samarbejder er fokuseret på traditionelle aktiviteter (som virksomhedsbesøg), og de foregår i begrænset omfang. Vejle Kommune har desuden erfaringer fra adoptionsprojekt, som kører på Nørremarksskolen, samt Edison-projektet.

Grundskolen anno 2010 er præget af industrisamfundets idealer, der kommer til udtryk i den aldersopdelte klassestruktur, skolefagenes kategorisering af relevant viden og undervisning, skoleklokken, der strukturerer skoledagen i lektioner etc. Skolens kultur er i høj grad præget af industrisamfundets rationelle logikker, hvor idealet er, at børn skal udvikle sig nogenlunde ensartet i overensstemmelse med deres alder og afslutte skolen med stort set de samme kompetencer.

Men hvordan stemmer denne tænkning og forståelse af børns udvikling og læringsprocesser overens med nutidens og fremtidens videns-, oplevelses– og idesamfund? Meget tyder på, at skolernes praksis har svært ved at holde trit med den generelle udvikling i samfundet. Det gælder både virksomhedernes efterspørgsel af kreativ, fleksibel og selvledende arbejdskraft og udviklingen blandt børn og unge, som har forventninger/krav til, at skoleaktiviteter skal være relevante og meningsgivende i forhold til det aktuelle samfundsliv.

Der er behov for at dagens folkeskole i højere grad tager pulsen på den aktuelle udvikling i samfundet (eks. den digitale udvikling) og løbende justerer deres praksis til den virkelighed og dagligdag, som børn lever i. På samme måde er behov for, at skolen i langt højere grad end tidligere bevæger sig ”uden for murerne” og er i løbende dialog med samfundets øvrige institutioner og private virksomheder.

Formål:
Projektets formål er at udvikle et koncept for samarbejdet mellem grundskole og erhvervsliv målrettet fremtidens skole og samfund.

Partnere:
Skoleafdelingen, Vejle Kommune
Nørremarksskolen, Vejle
Engum Skole, Vejle
Arkitektskolen Aarhus

Palmelund og FMJ AV Indretning & Teknik AS været leverandører på projektet og har stået for konstruktionen af modellen.

Tak til Skybrud, Cost:bart og andre virksomheder for viden og sparring i forbindelse med idégenerering.

På idéworkshoppen den 7. juni 2011 blev der udviklet seks koncepter på tre timer. Du kan se en præsentation af koncepterne hér.